Anasayfa
Yar??ma Takvimi
Yar??ma Yönergesi
Ödüller
?leti?im
Kaynaklar
Foto?raf Galerisi
Canl? Yay?nlar
?stanbul Festivali 2006
Ödüller
  ?STANBUL BÜYÜK?EH?R BELED?YE BA?KANLI?I

6. ULUSLARARASI SATRANÇ FEST?VAL? ÖDÜL Ç?ZELGES?
TOPLAM 40.000$
AÇIK TURNUVA GENEL KATEGOR? ÖDÜLLER?

1-) 5000* USD

11-) 300 USD

21-) 150 USD

2-) 4000 USD

12-) 300 USD

22-) 150 USD

3-) 3000 USD

13-) 300 USD

23-) 150 USD

4-) 2500 USD

14-) 300 USD

24-) 150 USD

5-) 2000 USD

15-) 300 USD

25-) 150 USD

6-) 1500 USD

16-) 200 USD

26-) 100 USD

7-) 1000 USD

17-) 200 USD

27-) 100 USD

8-) 750 USD

18-) 200 USD

28-) 100 USD

9-) 600 USD

19-) 200 USD

29-) 100 USD

10-) 500 USD

20-) 200 USD

30-) 100 USD

 

* Birinci olan sporcu Turnuvay? tam puanla tamamlad??? takdirde 7500 USD ödül alacakt?r.

 

GENEL BAYAN OYUNCU KATEGOR?S?

1-) 750 USD

2-) 500 USD

3-) 400 USD

4-) 250 USD

5-) 150 USD

EN BA?ARILI UKD'L? TÜRK OYUNCULAR KATEGOR?S?

1-) 1000 USD

2-) 750 USD

3-) 600 USD

4-) 500 USD

5-) 400 USD

6-) 300 USD

7-) 250 USD

8-) 200 USD

9-) 150 USD

10-) 100 USD

 

ÖZEL ÖDÜL KATEGOR?LER?

Veteranlar

Görme Engelliler

2000 UKD ve ELO alt?

Türk Bayanlar

1-) 150 USD

1-) 150 USD

1-) 150 USD

1-) 150 USD

2-) 100 USD

2-) 100 USD

2-) 100 USD

2-) 100 USD

3-) 50 USD

3-) 50 USD

3-) 50 USD

3-) 50 USD


Y?ld?r?m Turnuvas? Ödül Listesi  ($)


Toplam ödül 2 500 $ d?r. Turnuvaya kat?lanlar?n % 10'una oran dahilinde da??t?lacakt?r.

 
 Türkiye Satranç Federasyonu 2007