Anasayfa
Yar??ma Takvimi
Yar??ma Yönergesi
Ödüller
?leti?im
Kaynaklar
Foto?raf Galerisi
Canl? Yay?nlar
?stanbul Festivali 2006
?stanbul Satranç Festivali
ist5 ist4  ist7  ist8

doc Regulations (English)      doc Yönerge (Türkçe)Bu y?l alt?nc?s? düzenlenen ve son y?llar?n en kuvvetli aç?k turnuvalar?ndan biri olan ?stanbul Satranç Festivali tamamland?.  Son tura lider giren Gurevich birinci masada oynad??? maç? berabere yaparak 8,0 puana ula?t?. 9. turda ilk iki masada yap?lan k?sa beraberliklerin ard?ndan gözler 3. masada oynanan GM Rauf Mamedov - GM Levan Pantsulaia maç?na çevrildi. Tahtada yaln?zca ?ahlar kalana de?in oynanan maçtan iki usta da 0,5 puan ile ayr?ld?. Böylece GM Mikhail Gurevich 8,0 puan ile festivali tek ba??na kazanm?? oldu. ?kincili?i 7,5 puan ile GM Levan Pantsulaia, üçüncülü?ü ise yine 7,5 puan ile Ukraynal? GM Eldar Gasanov ald?. Son zamanlarda ad?n? keyifli haberlerle daha s?k duydu?umuz IM K?vanç Haznedaro?lu ise ald??? 7,0 puan ile festivalin en ba?ar?l? Türk oyuncusu oldu. ODTÜ ö?rencisi ve tak?m?n birinci masas? olan Tar?k Selbes 6,5 puan ve 2516 performans ile IM Normu ald?. Genç sporcuyu tebrik ediyor, ba?ar?lar?n?n devam?n? diliyoruz.


Üniversiteler ve 16 Ya? Alt? Turnuvalar? Tamamland?


Festival boyunca her sabah 10:00'da yap?lan Üniversiteleraras? tak?m turnuvalar? ve 16 Ya? Alt? Turnuva sona erdi.

Bu kateogorlerde ilk üç dereceye giren sporcular ?u ?ekilde;

16 YA? ALTI

1. Riad Sariyev 7,5 puan (AZE)
2. Mustafa Y?lmaz Karabay?r 7,5 puan
3. Onur Seyit Yaran 7,5 puan

ÜN?VERS?TELER GENEL KATEGOR?

1. Ilia Chavchavadze Üniversitesi (Gürcistan)
2. Harkov Hukuk Akademisi (Ukrayna)
3. Tbilisi Humanitarian (Gürcistan)

ÜN?VERS?TELER BAYAN KATEGOR?S?

1. Tiflis Devlet Üniversitesi (Gürcistan)
2. Vasil Levski National Sport Academy (Bulgaristan)
3. Ivane Javakhishvili Üniversitesi (Gürcistan)Festivalin Kapan?? Töreni Resimleri için Emre Durmu?'a te?ekkür ederiz.

 
 Türkiye Satranç Federasyonu 2007